Lunsj med vedgruppa

Tusen takk for innsatsen så langt i år. 800 vedsekker vil komme mange til gode den kommende vinteren. Ordføreren framsnakker frivilligarbeid og takket for innsatsen.
2019 © Frivilligsentralen i Ski